English - scroll down

Ronan Vandrer
1972-77 Uddannet keramisk designer, Skolen for Brugskunst, København
1964-68 Udlært blikkenslager og rørlægger.

Billedkunstner, kunsthåndværker med fascination af materialet bronze, dedikeret til nu’et.
Efter en årrække som keramiker, hvor en stor del af produktionen var keramiske skulpturer, ønskede jeg at finde et mere stabilt materiale end leret.

Bronzestøbning er en fascinerende proces, der går fra det bløde formbare voks til at stå som hård og bestandig skulptur – og så forener den mine to håndværk til ét udtryk.

Fra keramikken kommer modellering, form, gipsarbejde, kemi – og fra smedesiden svejsning, metal og pladebearbejdning.
Det gi’r mulighed for at håndtere alle skulpturens faser, fra skitse til form - til støbning, efterbehandling, patinering og den endelige montering af værket.
Og så ikke mindst – mulighed for at arbejde spontant i det uforudsigelige og det ikke kortlagte.

Medlem af VAK
- Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.


Ronan Vandrer:
1972-1977 Educated in Ceramic Design at The School for Danish Design , Copenhagen
1964-1968 Apprenticeship as plumber and pipe-fitter, Vejle

Profile:
Visual art designer, handicraft producer with a fascination of the material bronze and a dedication to the “NOW”

After a number of years as a potter with a large production of especially ceramic sculptures I wished to find a more solid material than clay.

The casting of bronze is a fascinating process, starting with the soft formable wax to end up with a fixed and constant sculpture – and it unites two craftmanships into one expression.

From ceramics comes modelling, form, work with plaster, chemistry and from the smithside: welding, metal – and metalsheet preparation.

It makes it possible to hand all processes in the creation of the sculpture from draft to form, from casting to aftercare, patination and the final erection of the work itself.

At the same time it leaves the creator free to work spontaneously with the unforeseeable and the not planned.